Prihlásenie

Patriot02mPATRIOT - Klub východniarov v Bratislave, je občianske združenie založené na základe zákona č 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a predpisov.


Výhľad a perspektívy činnosti klubu do budúcnosti:

 • Rozvoj a podpora regiónu východného Slovenska
 • Zachovanie kultúrnych tradícií, hodnôt a pamiatok východného Slovenska
 • Podpora kultúry a športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
 • Podpora vzdelávania
 • Podpora cestovného ruchu
 • Individuálna pomoc a podpora talentov
 • Vytváranie obchodných partnerstiev
 • Podpora zvyšovania povedomia regiónu
 • Pomoc východniarom začínajúcim v Bratislave


Vedenie klubu:

 • Prezident klubu:      JUDr. Dušan Hačko
 • Viceprezident:         JUDr. Jozef Petrik
 • Tajomník:                Ing. Jaroslav Hladík

IV. Kongres PATRIOTu – Klubu východniarov v Bratislave
V utorok 5. decembra 2023 sa v hoteli Tatra v Bratislave o 19,00 hodine uskutočnil IV. Kongres PATRIOTu – Klubu východniarov v Bratislave.
Po otvorení boli privítaní hostia Štefan Stanko, Napoleon Kurpiel, Ján Krišanda a Erik Cap. Bol prečítaný návrh programu, ktorý bol následne schválený.
Na kongrese bola prednesená správa o činnosti klubu od III. kongresu, ktorú prezentoval prezident klubu Ing. Michal Merga.
Prítomní boli informovaní o náraste členskej základe od ostatného snemu.
Potom bola otvorená diskusia o ďalšej činnosti klubu a z atraktívnení stretnutí, aby boli tieto stretnutia zaujímavé a spĺňali svoj zamýšľaný účel a združovali viacej východniarov, pôsobiacich v Bratislave.
Následne sa uskutočnila voľba prezidenta klubu. Na návrh doterajšieho prezidenta bol zvolený za prezidenta klubu Ing. Dušan Hačko, za viceprezidenta JUDr. Jozef Petrík a Ing. Jaroslav Hladík, ako tajomník.
Po schválení uznesenia bola ďalej rozvijana diskusia o predstavách a ďalšej činnosti klubu v Bratislave.


III. Kongres PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave
V stredu 27. apríla 2016 sa v hoteli Tatra v Bratislave o 19,00 hodine uskutočnil  III. Kongres PATRIOTu – Klubu východniarov v Bratislave.
Po otvorení bol prečítaný návrh programu, ktorý bol následne schválený.
Na kongrese bola prednesená správa o činnosti a o hospodárení klubu od II. kongresu, ktorú prečítal prezident klubu Ing. Rastislav Cenký.
Prítomní boli informovaní o prijatí ďalších dvoch členov, JUDr. Radomíra Bžána a Ing. Jozefa Buriana.
Potom bola otvorená diskusia o ďalšej činnosti klubu a z zatraktívnení stretnutí, aby boli tieto stretnutia zaujímavé a spĺňali svoj zamýšľaný účel a  združovali viacej východniarov, pôsobiacich v Bratislave.
Následne sa uskutočnila voľba prezidenta klubu, ktorým bol zvolený Ing. Michal Merga a na jeho návrh boli do prezídia zvolení Ing. Jozef Burian, ktorý bude vykonávať funkciu viceprezidenta a Ing. Jaroslav Hladík ako tajomník.
Po schválení uznesenia bola ďalej rozvíjaná diskusia o predstavách a ďalšej činnosti klubu v Bratislave.
Centrálu klubu PATRIOT Košice zastupoval Ing. Milan Sopko.


II. Kongres PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave
Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa v hoteli Tatra v Bratislave o 19,00 hodine uskutočnil II. Kongres PATRIOTu – Klubu východniarov v Bratislave.
Po otvorení bol prečítaný návrh programu, ktorý bol následne schválený.
Prítomných privítal prezident klubu Ing. Jaroslav Hladík. Bola prednesená správa o hospodárení a členských príspevkoch prezidentom klubu. Potom bola otvorená diskusia o ďalšej činnosti klubu a z atraktívnení stretnutí, aby boli tieto stretnutia zaujímavé a spĺňali svoj zamýšľaný účel a združovali viacej východniarov, pôsobiacich v Bratislave.
Z diskusie vyplynuli návrhy na zmenu stanov, ktoré po diskusii boli schválené a budú dané na zaregistrovanie na MV SR.
Následne sa uskutočnila voľba prezidenta klubu, ktorým bol zvolený Ing. Rastislav Cenký.
Na jeho návrh boli do prezídia zvolení Ing. Jaroslav Hladík a Ing. Pavol Prokopovič, PhD.
Po schválení uznesenia bola podávaná vianočná kapustnica a pirohy, ktoré boli „dostatočne podlievané“ vínom.
Centrálu klubu PATRIOT Košice zastupoval Ing. Peter Hrinko.
 
I. Ustanovujúci kongres PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave
Dňa 3.2.2010 sa konal ustanovujúci kongres, na ktorom zakladajúci členovia zvolili prezídium klubu, v zložení (Ing. Jaroslav Hladík; Ing. Stanislav Brečka PhD.; Mgr. Ivana Antošová; Ing. Rastislav Cenký; Ing. František Kurpiel).
Prezídium následne zvolilo prezidenta a viceprezidenta. Prvým prezidentom klubu bol zvolený Ing. Jaroslav Hladík a prvým viceprezidentom klubu bol zvolený Ing. Stanislav Brečka PhD.