Prihlásenie

Dvadsiaty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: 3. február 2018 
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie:  http://www.plesvychodniarov.sk
Jubilejný 20. Ples sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - klub východniarov v Bratislave.

Devätnásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: 4. február 2017
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie:  http://www.plesvychodniarov.sk
Ples sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - klub východniarov v Bratislave.

Stretnutie predstaviteľov samospráv z Prešovského a Košického kraja

V utorok 11. októbra 2016 sa v hoteli Tatra v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv z Prešovského a Košického kraja. Stretnutie sa konalo pod záštitou PATRIOTu-Klubu východniarov v Bratislave a hlavnou témou boli Možnosti čerpania finančných prostriedkov z operačných programov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prednášajúcim bol náš člen, Ing. Jaroslav Regec, vedúci služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolu so svojimi kolegami. Stretnutí sa zúčastnilo 15 členov a vyše 25 starostov a primátorov, ktorí boli oboznámení s možnosťou využitia nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ cez Regionálny operačný program a Program cezhraničnej spolupráce. Po prednáškach sa rozvinula bohatá a plodná výmena názorov, doterajších skúseností a plnohodnotná diskusia. Všetci  prítomní ocenili, že sa takéto stretnutie uskutočnilo a tak získali ďalšie poznatky a možnosti, ako pomoci mestám a obciam na východnom Slovensku.

Informatívne stretnutie k založeniu Východoslovenskej investičnej agentúry

Východoslovenská investičná agentúra bola založená na základe potreby podniknúť kroky proti dlhodobému zhoršovaniu ekonomickej pozície regiónu Východného Slovenska a jeho obyvateľov. Projektu prejavili podporu a podieľali sa aj na jeho založení orgány územnej samosprávy, predstavitelia akademickej obce a podnikatelia tohto regiónu. O aktivitách a zámeroch Východoslovenskej investičnej agentúry informuje priebežne PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave Ing. Peter Cacara, člen z prezídia PATRIOTU v Košiciach a prezident VIA. Bližšie informácie o činnosti VIA nájdete na  http://www.agenturavia.sk/.

Osemnásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: 6. február 2016
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie:  http://www.plesvychodniarov.sk
Ples sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - klub východniarov v Bratislave.

Sedemnásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: 7.februára 2015
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.plesvychodniarov.sk
Ples sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - klub východniarov v Bratislave.

Šestnásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: február 2014
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.plesvychodniarov.sk
Ples východniarov sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave. Finančný dar bol venovaný Domu sociálnych služieb Dúha Bardejov.

Pätnásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: február 2013
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.plesvychodniarov.sk
Ples východniarov sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave. Finančný dar bol venovaný Domu sociálnych služieb v Ľubici, okr. Kežmarok.

Štrnásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: február 2012
Miesto: DoubleTree by Hilton Bratislava, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.plesvychodniarov.sk
Ples východniarov sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - Klub východniarov. Finančný dar bol venovaný Domu detí božieho milosrdensrva Stropkov.

Verejná zbierka

Dátum konania: 5.2.2011
PATRIOT - Klub východniarov v Bratislave so súhlasom Obvodného úradu Bratislava (č. rozhodnutia: ObÚ - BA - OVVS2 - 2011/08311Her) zorganizoval zbierku pre občianske združenie Detská Chirurgia Slovenska, Limbova 1, Bratislava, ktoré výťažok použil na zakúpenie lekárského prístroja WATER JET. Zbierka sa uskutočnila v rámci kultúrno - spoločenskej akcie "XIII. Ples východniarov".

Trinásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: 5.2.2011 Miesto: Dom kultúry Ružinov, Bratislava Bližšie informácie: http://www.plesvychodniarov.sk Ples východniarov sa uskutočnil pod záštitou PATRIOT - Klub východniarov. 10% z ceny každého lístka bude venovaných CENTRU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "SLNEČNÝ DOM" V PREŠOVE.

Súťaž vo varení gulášu

Dátum konania: 19.6.2010
Miesto: Dostihová dráha, Bratislava Petržalka
Bližšie informácie: V rámci prebiehajúcich "Dni Petržalky", sa v sobotu 19. júna 2010 uskutočnila v areáli dostihovej dráhy v Petržalke súťaž vo varení gulášu. Družstvo "kuchárov" PATRIOTU varilo v zložení pp. Ivana Antošová, Jozef Antoš, Branislav Antoš, Štefan Víťazka a Zolo Jablonci . Prezentácia klubu bola zabezpečená informačnými letákmi o klube a umiestnením štandardy klubu v priestoroch nášho stanu. O tom, aký bol guláš svedčí to, že sa minul medzi prvými a niektorí záujemcovia si žiadali pridať duplu. Mali sme "ochutnavačov", akými boli Zolo Lájos, Tomáš Ágošton a šefkuchár prvého päť hviezdičkového hotela na Slovensku - Arcádia, p. Jaroslav Hladík ml.. Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev. Naše družstvo východniarov vo svojej premiére skončilo na peknom 8 mieste. Veríme, že v budúcom ročníku bude guláš ešte chutnejší.

Benefičná aukcia východoslovenského výtvarného umenia

Dátum konania: 25.4.2010
Miesto: Hotel Tatra, Bratislava
Bližšie informácie na stránke aukčného domu: http://dartesro.sk/?act=fotogaleria&&id=26

Dvanásty ples východniarov v Bratislave

Dátum konania: 6.2.2010
Miesto: Dom kultúry Ružinov, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.plesvychodniarov.sk