Patriot BA

PATRIOT -  Klub východniarov v Bratislave je občianske združenie. Našou činnosťou chceme združovať tých, ktorí sú alebo sa cítia byť Východniarmi, prípadne s nimi sympatizujú. Chceme zvýšiť povedomie tohoto regiónu. Máme záujem aktívne podporovať rozvoj východného Slovenska organizovaním verejnoprospešných akcií, pomocou pri riešení sociálnych problémov, podporou kultúry, športu, vzdelávania a cestovného ruchu a tiež individuálnou pomocou a podporou talentov.

Od roku 2008 prevzal PATRIOT - klub východniarov záštitu nad Plesom východniarov, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Aj tohtoročný ples bol veľmi úspešný a sme radi, že sa východniari dobre bavili. Nasledujúcia Ples východniarov sa uskutoční 6.februára 2016 v hoteli na stránke http://www.plesvychodniarov.sk/.

Novinky

V stredu 27. apríla 2016 sa v Hoteli Tatra v Bratislave sa uskutočnil kongres Patriotu - klubu východniarov v Bratislave, na ktorom sa uskutočnila voľba prezidenta klubu, ktorým bol zvolený Ing.Michal Merga a na jeho návrh boli do prezídia zvolení Ing. Jozef Burian, ktorý bude vykonávať funkciu viceprezidenta a Ing. Jaroslav Hladík ako tajomník.