Prihlásenie

Patriot01mPATRIOT -  Klub východniarov v Bratislave

je občianske združenie. Našou činnosťou chceme združovať tých, ktorí sú alebo sa cítia byť Východniarmi, prípadne s nimi sympatizujú. Chceme zvýšiť povedomie tohto regiónu. Máme záujem aktívne podporovať rozvoj východného Slovenska organizovaním verejnoprospešných akcií, pomocou pri riešení sociálnych problémov, podporou kultúry, športu, vzdelávania a cestovného ruchu a tiež individuálnou pomocou a podporou talentov.

Od roku 2008 prevzal PATRIOT - klub východniarov záštitu nad Plesom východniarov, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.plesvychodniarov.sk/.

 

Novinky

V utorok 5. decembra 2023 sa v hoteli Tatra v Bratislave uskutočnil IV. Kongres PATRIOTu – Klubu východniarov v Bratislave.

Na kongrese bola prednesená správa o činnosti klubu od III. kongresu, ktorú prezentoval prezident klubu Ing. Michal Merga. Potom bola otvorená diskusia o ďalšej činnosti klubu a z atraktívnení stretnutí, aby boli tieto stretnutia zaujímavé a spĺňali svoj zamýšľaný účel a združovali viacej východniarov, pôsobiacich v Bratislave. Následne sa uskutočnila voľba prezidenta klubu. Na návrh doterajšieho prezidenta bol zvolený za prezidenta klubu Ing. Dušan Hačko, za viceprezidenta JUDr. Jozef Petrík a Ing. Jaroslav Hladík, ako tajomník. Po schválení uznesenia bola ďalej rozvijana diskusia o predstavách a ďalšej činnosti klubu v Bratislave.