Aktuality

K dispozícii sú už lístky na XIX. Ples východniarov, ktorý sa uskutoční 4. 2. 2017 v DoubleTree by Hilton v Bratislave (ďalšie informácie sú aj na stránke www.plesvychodniarov.sk). Cena lístka je 65,-EUR/osoba. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa tejto kultúrno-spoločenskej události, poprosím Vás objednať si lístky a ich počet cez mail ples@plesvychodniarov.sk v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na stretutie

Prihlásenie

Patriot01mPATRIOT -  Klub východniarov v Bratislave

je občianske združenie. Našou činnosťou chceme združovať tých, ktorí sú alebo sa cítia byť Východniarmi, prípadne s nimi sympatizujú. Chceme zvýšiť povedomie tohto regiónu. Máme záujem aktívne podporovať rozvoj východného Slovenska organizovaním verejnoprospešných akcií, pomocou pri riešení sociálnych problémov, podporou kultúry, športu, vzdelávania a cestovného ruchu a tiež individuálnou pomocou a podporou talentov.

Od roku 2008 prevzal PATRIOT - klub východniarov záštitu nad Plesom východniarov, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Aj tohtoročný ples bol veľmi úspešný a sme radi, že sa východniari dobre bavili.  Nasledujúci Osemnásty ples východniarov v Bratislave sa uskutoční 6.februára 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava. Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.plesvychodniarov.sk/.

 

Novinky

V utorok 11. októbra 2016 sa v hoteli Tatra v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv z Prešovského a Košického kraja.
Stretnutie sa konalo pod záštitou PATRIOTu-Klubu východniarov v Bratislave a hlavnou témou boli Možnosti čerpania finančných prostriedkov z operačných programov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Prednášajúcim bol náš člen, Ing. Jaroslav Regec, vedúci služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spolu so svojimi kolegami. Stretnutí sa zúčastnilo 15 členov a vyše 25 starostov a primátorov, ktorí boli oboznámení s možnosťou využitia nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ cez Regionálny operačný program a Program cezhraničnej spolupráce. Po prednáškach sa rozvinula bohatá a plodná výmena názorov, doterajších skúseností a plnohodnotná diskusia. Všetci  prítomní ocenili, že sa takéto stretnutie uskutočnilo a tak získali ďalšie poznatky a možnosti, ako pomoci mestám a obciam na východnom Slovensku.